اخبار مهم
Home / سرگرمی / اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد
790088_287.jpg

اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد

پی سی گروپ: برای اولین بار در جهان، یک گوریل ماده و حامله به دلیل بیماری از طریق عمل سزارین و به کمک یک متخصص زنان در بیمارستان زایمان کرد و نوازد خود رو بدنیا آورد! حال گوریل مادر و فرزندش خوب است و از آنها در بیمارستان بریستول انگلستان مراقبت میشود.

اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد

اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد

اولین گوریلی که با سزارین زایمان کرد

می فایل