اخبار مهم
Home / اخبار روز / ارزیابی مشاور روحانی از اهداف نشست لهستان
1938779_611.jpg

ارزیابی مشاور روحانی از اهداف نشست لهستان

پی سی گروپ: حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی با انتشار رشته توئیت هایی به بررسی اهداف نشست ضد ایرانی در لهستان پرداخت.

 ابوطالبی در توئیت خود نوشت:

«این اجماع در آمریکا در حال شکل گرفتن است که سیاست فشار حداکثری بر ایران از طریق بازگرداندن و گسترده سازی تحریم های یکجانبه شکست خورده و آمریکا باید از یکجانبه گرایی به سیاست اوباما پیش از مذاکرات جدی ایران و ۱+۵ روی آورد.»

«برای این استراتژی جدید آمریکا می باید اتحادیه اروپا و دیگر اعضای دائم UNCS که با مذاکرات ایران ۱+۵ ائتلافشان فروپاشیده را دوباره متحد کند و اجلاس ورشو گام اصلی امریکا برای ایجاد دوباره این ائتلاف از طریق اضطراب آفرینی شکاف در اروپاست.»

« بنابراین نشست ورشو در واقع و در خفا، نزاع آمریکا با اروپا برای تشکیل ائتلافی دوباره علیه ایران است در پوشش چالشی مستقیم برای ایران ، از این رو اجلاس ورشو گربه سیاهی است در خیابان های بروکسل و نماد بازآفرینی دوباره جنگ سرد با روسیه.»

«از آنجا که اروپا مطلع است که هدف اجلاس ورشو به شکست کشاندن استراتژی فعلی اتحادیه اروپاست به همراه گامی بر علیه روسیه و کوششی برای انزوای ایران، باید به یاد داشته باشد که برجام هم حاصل گفت و گو بود ،و به هر میزان که قدرت دیالوگ کاسته شود به توانایی چالش افزوده خواهد شد.»

می فایل