اخبار مهم
Home / اخبار روز / اختلال جدی اینترنت در قم
2065052_402.jpg

اختلال جدی اینترنت در قم


خبرگزاری فارس: ارتباط اینترنتی استان قم از سحرگاه امروز با اختلال جدی مواجه شده و اتصال به شبکه ارتباطات برای کاربران این استان میسر نیست.

همچنین در تماسی که خبرنگاران فارس با سامانه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات قم برقرار شد هیچ گونه پاسخگویی انجام نشد و اختلال اینترنت به مشکل زیرساختی نسبت داده شد و طی ساعات اخیر این سامانه نیز از دسترس خارج شده است.

می فایل